Privacy Policy

Hoe, wat en waarom?

Uw persoonsgegevens en privacy zijn enorm belangrijk voor B-FIT Personal Training. Deze policy is niet enkel een juridisch schild om ons in regel te stellen met regelgeving zoals de General Data Protection Regulation (verder: GDPR), of nog, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.[1] Nee hoor, deze tekst schrijft ons dataverhaal. Het vertelt welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij die met zorg behandelen en beschermen.

Met deze policy willen we je dus volledig op de hoogte brengen van ons databeleid. Zo kan je dan ook een doordachte en geïnformeerde keuze maken of je van onze diensten gebruik maakt. We gaan er dan ook vanuit dat wanneer je gebruik maakt van onze diensten, je akkoord gaat met de manier van verwerken en ons beleid.

Oh, nog even dit. We hebben ons best gedaan om deze policy zo bondig en overzichtelijk mogelijk te houden. We zijn er immers van overtuigd dat verplichtingen niet saai hoeven te zijn.

[1] Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Wie verwerkt de gegevens?

1. 'Wij'

Ondernemingsnaam:B-FIT · Personal Training
Ondernemingsnummer:0687 537 780
Emailadres:info@bfitpersonaltraining.be
Telefoonnummer:+32 (0) 498 15 61 43

De GDPR merkt ons ook aan als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent, in het kort, dat wij beslissen welke gegevens worden verzameld, hoe en met welke middelen dat gedaan zal worden, maar ook waarom we dat allemaal doen.

2. Wie helpt ons?

Verwerkers, een veelzeggende GDPR term. Wie helpt ons, onder onze verantwoordelijkheid, je persoonsgegevens te verwerken? Wees gerust, al onze verwerkers hebben zich persoonlijk of op een algemene wijze akkoord verklaard met de GDPR, en dus, ons beleid. Hier volgt een kort overzicht.

Mollie verwerkt onze betalingen.

Ondernemingsnaam:Mollie B.V.
KvK-nummer (NL):30204462
Adres:Keizersgracht 313
1016EE Amsterdam
Nederland
Emailadres:info@mollie.com
Telefoonnummer:+32 2 588 21 86

Combell zit onder de motorkap van onze website.

Ondernemingsnaam:Combell nv
Ondernemingsnummer:0541.977.701
Adres:Skaldenstraat 121
9042 Gent
België
Emailadres:info@combell.com
Telefoonnummer:0800-8-5678

Naast al deze verwerkers gebruiken we nog enkele plugins die soms ook data verwerken. Wees gerust, net zoals bij onze verwerkers gebruiken wij enkel plugins die uitdrukkelijk in regel zijn met de GDPR. Een opsomming: Google Analytics, Facebook Pixel, Mailchimp-integratieContact Form 7Bloom.

Welke gegevens verzamelen we nu eigenlijk?

1. De categorieën van gegevens

Een zwaar GDPR-begrip voor welke ‘soorten gegevens’ we nodig hebben. Een klein overzicht: WEBSITE
Emailadres
Naam
Telefoonnummer
Locatiegegevens
IP-Adres
WEBSHOP
Emailadres
Naam
Telefoonnummer
Locatiegegevens
IP-Adres
Username
Wachtwoord
Adresgegevens
Telefoonnummer

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?

We doen dit natuurlijk niet zomaar. Het is de bedoeling dat we door de verzameling van jouw gegevens jou een optimale ervaring kunnen bieden op onze website. Maar wat moet je je daar nu bij voorstellen?

  • We zorgen ervoor dat de ervaring op onze website zo veilig mogelijk verloopt. Daarom gebruiken we de gegevens om onze website te monitoren zodat alles vlot verloopt. Zo proberen we ook fraude en andere slechte intenties te vermijden.
  • We houden je ook graag op de hoogte van onze producten en diensten. Daarom sturen we je heel af en toe een email. Nu eens een promotie, dan weer eens gewoon een nieuwtje. Sommigen kennen dit ook als direct marketing, maar je hoeft niet bang te zijn! De mails bevatten altijd een link om jezelf uit onze database te laten schrappen.
  • WEBSHOP: uiteraard moeten we jouw pakketje tot bij jou krijgen! Daarom gebruiken we de gegevens die we op het afreken-scherm hebben verzameld om jouw bestelling op te volgen. Zo weten we wie heeft betaald en kunnen we tegen de koerier zeggen wie een pakje verwacht. Daarna verdwijnt de opgemaakte factuur in onze boekhouding die wij moeten bijhouden om in orde te zijn met verschillende wettelijke verplichtingen. De opgegeven gegevens houden we bij zodat we je kunnen helpen met mogelijke problemen over de verzending van het pakketje, je aankoop of gewoon om het gemakkelijker te maken om nog een bestelling te plaatsen!
  • Google Analytics verzamelt voor ons gegevens zodat we zelf inzichten kunnen krijgen in het publiek dat onze website bezoekt. Statistische gegevensverzameling, heet dat. IP-adres, welke pagina’s er bezocht werden, een geografische situering van de bezoeker en het moment van bezoek worden verwerkt.
  • De Facebook Pixel verzamelt voor ons gegevens zodat we onze marketinginspanningen goed kunnen organiseren. Zo kunnen we op Facebook de juiste boodschap aan de juiste mensen tonen zonder dat we ooit je account kennen. Straf he! Hoe minder partijen data verwerken, hoe minder kans op verlies.

Wat kan je doen? Wat zijn je rechten?

1. Recht op inzage

Jouw gegevens blijven uiteraard van jou. Je kan daarom ten allen tijde aan ons vragen om inzage te krijgen in de gegevens die we van jou hebben verzameld en hoe, waarom en voor hoe lang we ze verwerkt hebben. Dit alles in de ruimste zin. Je zal exact weten hoe we je gegevens beoordelen en wat er mee gebeurt. Stuur je vraag tot inzage naar info@bfitpersonaltraining.be en we sturen je binnen 1 maand na de vraag alles wat we hebben.

2. Recht op verbetering en wissen van persoonsgegevens

Je kan altijd je gegevens laten verbeteren of wissen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer je verhuist of een nieuw emailadres maakt. WEBSHOP: De meeste gegevens kan je wijzigen via het gebruikersprofiel. WEBSITE EN WEBSHOP: Als je gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen kan je deze vraag sturen naar info@bfitpersonaltraining.be .

Sommige gegevens kunnen spijtig genoeg niet zomaar gewist worden. We hebben het dan over gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) moeten bijhouden.

Uiteraard, gegevens die ooit op een onrechtmatige manier verwerkt zouden geweest zijn, worden zo snel mogelijk gewist. Elke andere vraag zal zonder onredelijke vertraging ingewilligd worden.

3. Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevensverwerking

Wanneer je een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Deze vraag richt je aan info@bfitpersonaltraining.be en dan beperken we binnen de maand de verwerking.

Wil je niet dat we je gegevens verwerken? Maak dan bezwaar via info@bfitpersonaltraining.be en dan stoppen we zo snel mogelijk (binnen 1 maand na de aanvraag) met het verwerken van je gegevens. Uitzonderingen hierop zijn wederom de gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) moeten bijhouden.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Zo kan je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

5. Recht op intrekken van de toestemming

Jouw toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Uiteraard heeft dit enkel weerslag op de gegevens die we verkregen hebben op de loutere basis van jouw toestemming. De gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) verkrijgen of moeten bijhouden, vallen hier dus buiten.

6. Klachten

Klachten over hoe we je gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl) .

Scroll naar boven